ДЕТСКА ГРАДИНА ГР. СОФИЯ

Въведение: Фирма “Варад” има удоволствието да представи проект работен за проектиране на модерна и функционална детска градина, която ще предостави сигурна и вдъхновяваща среда за развитие на децата.
Цел на Проекта: Целта на този проект е да създадем иновативна и образователна детска градина, която подпомага физическото, емоционалното и интелектуалното развитие на децата. Градината ще бъде проектирана с оглед на съвременни стандарти и най-добрите практики в областта на образованието на децата.