ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Услугата “Обществени поръчки”, предоставяна от строителната фирма “Варад”, представлява нашата специализирана експертиза в участие и изпълнение на строителни проекти, свързани с общински или публични поръчки. Ние разбираме сложността на такива проекти и сме горди да предложим нашите знания и опит в този сектор.
Фирма “Варад” разполага със силни ресурси и професионален екип, който може да се справи с изискванията на общински поръчки в срок и в съответствие с всички законодателни и качествени стандарти. Ние се стремим към качество, иновации и отговорност във всяка наша обществена поръчка и работим в тясно сътрудничество с общините, за да осигурим успешното изпълнение на проектите изпълняват успешно и задоволим очакванията на обществото.